Mathias Gnädinger Acteurs

Connu pour

Der grosse Sommer

Der grosse Sommer

Usfahrt Oerlike

Usfahrt Oerlike

Länger leben

Länger leben

Timeline

7. April 2016

Mathias Gnädinger - Die Liebe seines Lebens
Acteurs

28. Januar 2016

Der grosse Sommer
Acteurs ⭐️

29. Januar 2015

Usfahrt Oerlike
Acteurs ⭐️

2012

Hunkeler und die Augen des Ödipus
Acteurs ⭐️

2010

25. November 2010

Länger leben
Acteurs ⭐️

2009

Hunkeler und der Fall Livius
Acteurs ⭐️

2008

Hunkeler macht Sachen
Acteurs ⭐️

25. Januar 2007

Marmorera
Acteurs

3. Dezember 2004

Ricordare Anna
Acteurs ⭐️

2005

Steinschlag
Acteurs

2005

Tod einer Ärztin
Acteurs

5. Mai 2005

Die Vogelpredigt oder Das Schreien der Mönche
Acteurs

22. April 2004

Sternenberg
Acteurs

2004

Das Paar im Kahn
Acteurs

2002

Big Deal
Acteurs ⭐️

2001

Spital in Angst
Acteurs ⭐️

2001

Im Namen der Gerechtigkeit
Acteurs ⭐️

2001

Lieber Brad
Acteurs ⭐️

2000

WerAngstWolf
Acteurs

16. März 2000

Komiker
Acteurs ⭐️

1994

Der Grüne Heinrich
Acteurs

1994

Tschäss
Acteurs ⭐️

1993

Justiz
Acteurs ⭐️

1992

Kinder der Landstraße
Acteurs

1990

Der Berg
Acteurs ⭐️

1990

Bingo
Acteurs ⭐️

1989

Leo Sunnyboy
Acteurs ⭐️

1989

Leo Sonnyboy
Acteurs ⭐️

1989

Gekauftes Glück
Acteurs

25. August 2016

Reise der Hoffnung
Acteurs

1988

Klassezämekunft
Acteurs

1986

Du mich auch
Acteurs ⭐️

1983

Der Gemeindepräsident
Acteurs ⭐️

1981

Das Boot ist voll
Acteurs ⭐️

1980

Der Erfinder
Acteurs ⭐️

1979

Grauzone
Acteurs ⭐️