Margo Harshman Actor

Known for

Simon Says

Simon Says

College Road Trip

College Road Trip

Sorority Row

Sorority Row

Timeline

2009

Sorority Row
Actor

2009

Fired Up
Actor

2008

College Road Trip
Actor

2008

Extreme Movie
Actor

2006

Simon Says
Actor ⭐️