Jamil Khoury Actor

Known for

Body of Lies

Body of Lies

Mita Tova

Mita Tova

Lemon Tree - Etz Limon

Lemon Tree - Etz Limon

Timeline

6. Mai 2015

Mita Tova
Actor

13. Februar 2013

Héritage
Actor

15. September 2010

Miral
Actor

20. November 2008

Body of Lies
Actor

30. April 2008

Lemon Tree - Etz Limon
Actor