Anton Kouznetsov Actor

Known for

Carlos the Jackal

Carlos the Jackal

Mondialito

Mondialito

Clandestins

Clandestins

Timeline

2010

Carlos
Actor

1999

Mondialito
Actor

1997

Clandestins
Actor