Toshitsugu Takashina Actor

Known for

My Hero Academia: World Heroes' Mission

My Hero Academia: World Heroes' Mission

Timeline

3. Februar 2022

My Hero Academia: World Heroes' Mission
Actor Eddie Soul (voice)