Giacomo Jaeggli Cinematographer

Known for

Frontaliers Disaster

Frontaliers Disaster

Non ho l'età

Non ho l'età

La palmira - Ul film

La palmira - Ul film

Timeline

21. Dezember 2017

Frontaliers Disaster
Cinematographer

30. November 2017

Non ho l'età
Cinematographer

2015

La Palmira: Complotto nel Mendrisiotto
Cinematographer

21. November 2013

La palmira - Ul film
Cinematographer