Ellia Thompson Actor

Known for

Metropolitan

Metropolitan

Modern Vampires

Modern Vampires

Timeline

1998

Modern Vampires
Actor

1990

Metropolitan
Actor